Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - Etap I

 

Szanowni Państwo.
 
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 6 "Mały Europejczyk" na rok szkolny 2021/22
 
Szanowni Państwo. / inf. do rodziców dzieci, które już ucząszczają do PP 6/
 
Dzieci, które uczęszczały w roku szkolnym 2020/21 do naszego przedszkola zostały przyjęte automatycznie na podstawie złożonych w lutym 2021r. przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji kontynuacji.
Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel. 25 684 36 12 / administracja PP 6/, osoba będąca w posiadaniu danych skontaktuje się z Państwem.
Wszystkich Rodziców prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej przedszkola https://pp6malyeuropejczyk.pl/ oraz Fanpage'u https://www.facebook.com/malyeuropejczyk

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjetycg do PP6

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjetycg do PP6

 Lista dzieci przyjętych i nieprzyjetycg do PP6