„Szkoła do hymnu” – podziękowanie za udział w akcji