Drzewo dobrych manier

Grupa Misie stworzyła własne "Drzewo dobrych manier"- zbiór dobrych słów i zwrotów grzecznościowych takich jak: przepraszam, dziekuję, dzień dobry, których chcemy używać zwracając się do kolegów i koleżanek oraz dorosłych. Odciskająć swoją dłoń Misie obiecały używać miłych słow na codzień w domu i przedszkolu.