" Oto ja"

Zabawy uczące  dzieci odnaleźć sie w nowej rzeczywistości przedszkolnej, rozwijające poczucie własnej wartości