DZIECI ŚWIATA – KIM ZOSTANĘ GDY DOROSNĘ? Tydzień I 01.06.2020 - 05.06.2020