Program przedszkola

Program wychowania przedszkolnego 

 • "Odkrywam siebie i świat" - Jadwiga Pytlarczyk

 

W pracy dydaktycznej nauczyciele przedszkola korzystają z nowatorskich programów nauczania takich jak

 • „Odmienna nauka czytania” wg koncepcji Ireny Majchrzak,
 • „Przyjaciele Zippiego”- program zdrowia emocjonalnego,
 • „Metoda Projektu w pracy z małym dzieckiem” -wg koncepcji J. A .Komeńskiego,
 • „Dziecięca matematyka”- wg koncepcji Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • „Klucz do uczenia się” - Lwa Wygotskiego

 

 Przedszkole ponadto realizuje programy:

 • "Metoda Dobrego Startu" M. Bogdanowicz
 • "Metoda ruchu rozwijającego" W. Sherborne
 • "Twórcza metoda aktywności ruchowej i muzycznej" -Labana
 • "Dziecięca Kraina Kreatywności" C.M. Nawrot
 • „Bezpieczne Przedszkole”,
 • „Kraina Dzieci w Europie - Bis”,
 • „Optymistyczne Przedszkole”,
 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”,
 • Międzynaradowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"
 • Projekt Edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"