O placówce

                            Publiczne Przedszkole Nr 6 "Mały Europejczyk" mieści się w Garwolinie przy ulicy Olimpijskiej 6. Przedszkole usytuowane jest z dala od ruchu miejskiego. To nowy, wolnostojący, parterowy budynek, w którym znajduje się dużo zieleni. Plac zabaw zaopatrzony jest w sprzęt terenowy przystosowany do bezpiecznych zabaw dzieci. Przedszkole wyposażone jest w duże, jasne sale zajęć, przy których znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb dzieci.

Dyrektorem placówki jest mgr Halina Małgorzata Warczyńska. W przedszkolu pracują: personel pedagogiczny, nauczyciel wspomagający, katecheta, rehabilitant, pomoc administracyjno-biurowa, personel obsługi, główny księgowy oraz zaopatrzeniowiec. W placówce znajduje się 13 oddziałów.

                          Nasze przedszkole rozwija i wspiera działania twórcze dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności. Tworzy najlepsze warunki rozwoju dla małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków.
Podejmowane działania dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze cechuje wysoka jakość. Efektem tego jest otrzymanie 9 maja 2016 roku, na czas nieokreślony przez przedszkole Certyfikatu Jakości "Partnerskie Przedszkole" im. Ireny Dzierzgowskiej.

"Mały Europejczyk" to wymarzone przedszkole Twojego dziecka. To ciepły i bezpieczny świat, świat w którym dziecko staje się mądrzejsze i uczy się tego co dobre.


Pamiętamy także o tym że "Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem, nie wszystkie kwiaty zakwitają razem".
Oferujemy naukę czytania metodą dr Ireny Majchrzak "Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania", już od najmłodszej grupy wiekowej.

Nasze przedszkole zapewnia:
• opiekę nad dziećmi,
• zajęcia przez prez cały rok w dni powszednie w godz. 06:00 - 17:00,
• realizację programu zgodnie z Nową Podstawą Programową,
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• zdrowe posiłki,
• zabawy i wycieczki


Zapraszamy!!!