Działalność charytatywna

Przedszkole pielęgnuje pozytywne cechy u dzieci takie jak

dobroć, przyjaźń, chęć niesienia pomocy innym, poprzez udział w akcjach charytatywnych.

Od kilku lat bierzemy udział w akcjach:

 

„Góra Grosza” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 

 

"Szlachetna Paczka"

 


 

#RazemNaŚwięta

Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

  „Marzycielska Poczta” wykonanie kartek okolicznościowych dla dzieci chorych

 

 

We współpracy z Fundacją „Kultury Świata” zorganizowaliśmy zbiórkę pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci z Tanzanii

Organizujemy zbiórkę nakrętek w programie „Pomagamy nie tylko przyrodzie”,

którego głównym celem jest bezinteresowna pomoc niepełnosprawnym dzieciom,

podnoszenie świadomości ekologicznej oraz zbiórka surowców wtórnych.

Uczestniczyliśmy także w akcjach na rzecz chorych dzieci:

"Pomagamy Marcelinie”

 

„Rak ma oko na oczy Stasia”

 

#StawiamyMajęNaNogi

 

W Rytmie Serca Gabrysi