Standardy i Polityka Ochrony Dzieci

W naszym przedszkolu obowiązują "Standardy i polityka ochrony dzieci".
Naczelną zasadą działań podejmowanych przez pracowników i współpracowników naszego przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w najlepszym jego interesie.  
Każde dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony przed krzywdzeniem.

 

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

 

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

 

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6

Standardy i Polityka Ochrony Dzieci PP6